Filipino Culture (B)

Filipino Greetings

Day-to-Day, Common Greetings

 

Morning Greeting

Magandang umaga. (Informal form) ----- Good morning.

Magandang umaga po. (Formal / Polite form) ----- Good morning.

 

Midday or Noon-time Greeting

Magandang tanghali. (Informal form) ----- Literally: "Good midday." / "Good noon."

Magandang tanghali po. (Formal / Polite form) ----- Literally: "Good midday." / “Good noon."

 

Afternoon Greeting

Magandang hapon. (Informal form) ----- Good afternoon.

Magandang hapon po. (Formal / Polite form) ----- Good afternoon.

 

Evening Greeting

Magandang gabi. (Informal form) ----- Good evening.

Magandang gabi po. (Formal / Polite form) ----- Good evening.

 

Other Day-to-Day Greetings

Hi. ----- Hi.

Hello. ----- Hello.

Kamusta? ----- How are you?

Kamusta!? ----- How are you!?

Kamusta ka? ----- How are you?

Kamusta ang araw mo? ----- How's your day?

 

 

Traditional and Special Occasions Greetings

 

Birthday Greeting

Maligayang bati! (Short form) ----- Happy birthday! / Literally: "Happy greeting!"

Maligayang bati sa kaarawan mo! (Formal form) ----- Happy birthday! / Literally: "Happy greeting on your birthday!"

 

Christmas Greeting

Maligayang Pasko! ----- Merry Christmas!

Pasko na! ----- It's Christmas time!

 

Condolence Greeting

Nakikiramay po. ----- My condolences.

Condolence po. ----- My condolences. / Our condolences.

Nakikiramay po kami. (Polite form when uttered by one person whose family members or friends can not be physically present) ----- Our condolences.

Nakikiramay po kami. ----- Our condolences.

Tanggapin po ninyo ang aming taos-pusong pakikiramay. (Formal form) ----- Please accept our "heart-felt" condolences. / Please accept our sincerest condolences.

 

Congratulatory Greeting

Maligayang bati! (Short form) ----- Congratulations! / Literally: "Happy greeting!"

Congrats! (Colloquial form) ----- Congratulations!

 

Congratulatory Greeting (Graduation)

Maligayang bati! (Short form) ----- Congratulations! / Literally: "Happy greeting!"

Maligayang bati sa iyong pagtatapos! (Formal form) ----- Congratulations on your graduation! / Literally: "Happy greeting on your graduation!"

 

Congratulatory And "Best Wishes" Greetings (Wedding)

Maligayang bati! (Short form) ----- Congratulations! or Best wishes! / Literally: "Happy greeting!"

Maligayang bati sa iyong kasal! (Formal form) ----- Congratulations/Best wishes on your wedding! / Literally: "Happy greeting on your wedding!

 

New Year's Greeting

Manigong Bagong Taon! ----- Happy New Year!

 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Important Note

Most of the English equivalent of Filipino greetings are often used by Filipinos. In fact, the use of greetings in English is widespread in the Philippines.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

>>>>> PREVIOUS: Filipino Culture - A

>>>>> NEXT: Philippine Education

>>>>> More Information Below

 

Useful Words and Phrases and Simple Sentences and Questions

Kapaki-pakinabang na mga Salita at Tanong (Useful Words and Questions)

 

ano - what

saan - where

kailan - when

sino - who / with whom

 

ako - I / me

ikaw - you

ka - you

mo - you

 

pangalan - name

tirahan - address

nanunuluyan - where one stay at the moment

taga-saan - from where

pupunta - to go / going

alis / aalis - to leave

oras - time

 

pamilya - family

kamag-anak - relative

kaibigan - friend

kasama - buddy / friend / person with you

 

Ano ang pangalan mo? ----- What is your name?

Saan ka nakatira? ----- Where do you live?

Taga saan ka? ----- From where are you? / Where are you from?

Saan ka nanunuluyan? ----- Where do you stay?

Saan ka nakatira dito? ----- Where do you stay here?

Sino ang kasama mo? ----- With whom are you staying with?

Sino ang kasama mo? ----- With whom are you with?

Saan ka pupunta? ----- Where are you going?

Anong oras ang alis mo? ----- What time will you leave?

Anong oras ang pag-alis mo? ----- What time will you be leaving?

Anong oras ka aalis? ----- What time will you be leaving?

 

 

Pang-lipunan Kagandang-asal (Social Decorum)

 

Salamat. ----- Thank you.

Walang anuman. ----- You're welcome.

 

Maraming salamat. ----- Thank you very much.

Walang anuman. ----- You're welcome.

 

Mabuhay! ----- Long live!

 

Kamusta ka? ----- How are you?

Mabuti naman. ----- I'm OK.

 

Magandang umaga. ----- Good morning.

Magandang tanghali. ----- Good afternoon.

Magandang gabi. ----- Good evening.

 

Hi! ----- Hi!

Hello. ----- Hello.

 

Saan ka pupunta? ----- Where are you going?

Saan ka pupunta at nagmamadali ka? ----- Where are you going...you're such in a hurry?

Saan ka nanggaling? ----- Where have you been?

 

Kumain ka na ba? ----- Have you eaten?

Mukhang pagod ka.? ----- You look tired.?

Ano ang pangalan mo? ----- What's your name?

Taga-saan ka? ----- Where are you from?

 

 

Mga Institusyon (Institutions)

 

bangko - bank

hotel - hotel

otel - hotel

palengke - market

pulisya - police

post office - post office

shopping mall - shopping mall

supermarket - supermarket

tanggapan - department

tindahan - store (variety store, convenience store)

 

 

Paraan ng Transportasyon (Means of Transportation)

 

balsa - wooden raft

bangka - boat

barko - ship

bus - bus

eroplano - airplane

jeepney - jeepney

kotse - car

motorsiklo - motorcycle

taksi - taxi

tren - train

tricycle - tricycle

van - van

 

 

Pera o Salapi (Money or Currency)

 

barya - loose change

sentimo - centavo

piso - peso

limang sentimos - five centavos (Php 0.05)

sampung sentimos - ten centavos (Php 0.10)

bente-singko sentimos - twenty-five centavos (Php 0.25)

singkwenta sentimos - fifty centavos (Php 0.50)

piso - one peso (Php 1.00)

isang piso - one peso (Php 1.00)

sampung piso - ten pesos (Php 10.00)

dalawampung piso - twenty pesos (Php 20.00)

limampung piso - fifty pesos (Php 50.00)

isang daang piso - one hundred pesos (Php 100.00)

limang daang piso - five hundred pesos (Php 500.00)

isang libong piso - one thousand pesos (Php 1,000.00)

 

 

Mga Araw ng Isang Linggo (Days of the Week)

 

Linggo - Sunday

Lunes - Monday

Martes - Tuesday

Miyerkoles - Wednesday

Huwebes - Thursday

Biyernes - Friday

Sabado - Saturday

 

 

Mga Buwan (Months)

 

Enero - January

Pebrero - February

Marso - March

Abril - April

Mayo - May

Hunyo - June

Hulyo - July

Agosto - August

Setyembre (Setiyembre) - September

Oktobre (Oktubre) - October

Nobyembre (Nobiyembre) - November

Disyembre (Disiyembre) - December

 

Mga Pambansang Pampublikong Holiday (National Public Holidays)

 

Bagong Taon - New Year's Day

Panahon ng Kuwaresma (Quaresma) - Lenten Season

Araw ng Bataan - Bataan Day

Araw ng Manggagawa - Labor Day

Araw ng Kalayaan - Independence Day

Araw ng mga Bayani - National Heroes Day

Araw ng mga Patay - All Saints Day

Araw ng mga Kaluluwa - All Souls Day

Araw ni Bonifacio - Bonifacio Day

Disperas ng Pasko - Christmas Eve

Pasko - Christmas

Araw ni Rizal - Rizal Day

Disperas ng Bagong Taon - New Year's Eve

 

 

Filipino Proverbs and Sayings

On Beauty (Whether Inside or Outside, or Both)

"Ang anak na lumaking maganda ay tunay na tuwa ng ama't ina."

"A child who grows up to become beautiful is truly a joy to her father and mother."

 

On Caution in Plans

"Anuman ang gagawin, makapitong isipin."

"Whatever you plan to do, think about it seven times."

 

On Faithfulness / Loyalty

"Ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan."

"A faithful individual is safe from harm."

 

On God's Mercy (Blessing) and Human Work

"Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa."

"God gives mercy while humans do the work."

 

On Good Examples and Advice or Empty Words

"Ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa sa pahayag ng akala mo'y dakila."

"A good example is a lot more effective than the advice from someone whom you

think is heroic (wise)."

 

On Honest Communication and Marital Relationship / Human Relationship

"Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluat."

"Honesty makes for a lasting relationship."

 

On Kind-Heartedness or What is Beautiful

"Ang tunay na kagandahan ay tunay na lumalabas sa may mabuting kalooban."

"What is truly beautiful can surely come from a kind-hearted person."

 

On Laziness

"Ang katamaran ay kapatid ng kagutuman."

"Laziness is the brother (or sister) of starvation."

 

On Love and Life

"Kung may pag-ibig ay may buhay."

"If there is love, there is life."

 

On One's Roots or Sense of Gratitude

"Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa pinaroroonan."

"The person who does not know how to look back to where he came (from) will

never reach his destination."

 

On Perseverance

"Ang umaayaw ay 'di nagwawagi; ang nagwawagi ay 'di umaayaw."

"The one who quits does not win; the one who wins does not quit."

 

On Physical Beauty

"Ang babaeng tunay na maganda, iyong mapupuna paggising sa umaga."

"A woman who is truly beautiful (is one whom) you'll be able to notice at just

about the time when (both of) you wake up in the morning."

 

On Physical Beauty and Kindness

"Lumilipas ang kagandahan; hindi ang kabaitan."

"Physical beauty is ephemeral while kindness is not."

 

On Teaching Good Behavior

"Wastuhin ang kamalian; huwag lamang pagtawanan."

"Correct a mistake; do not simply laugh at it."

 

On Teaching the Right Path

"Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran."

"Teach the child the right path to follow."

 

On the Value of Being Prepared

"Daig ng maagap ang taong masipag."

"The prepared individual is superior to a hardworking person."

 

On the Value of Material Wealth

"Aanhin mo pa ang palasyo, kung ang nakatira ay kuwago? Mabuti pa ang bahay kubo,

ang nakatira ay tao."

"Of what good is a palace if it is inhabited by owls? Better is a nipa hut inhabited by humans."

 

On Woman's Physical Attribute

"Ang magandang dalaga ay tulad sa bulaklak na mapanghalina."

"A beautiful lady is like an attractive flower."

 

On Work (Action) and Words

"Ang gawa ay higit sa salita."

"Work (action) is superior to words."

 

Links to Philippines Part II Pages

 Hearts Philippines

and Then Some

This is Uncle Alex and Gabby's website at Jimdo.com and this is the website for the Philippines and then some.

 Viewing the Site

 

For BEST VIEWING, use  "zoom 100% or 110%"  for computers, and use cellphones in horizontal position.

Help

 

Thank You Note 2017-18

Riza Moises, Jimdo.com and My Little Angel Gabby

 

Photos